Om Kårtorp

Kårtorps fritidsstugeområde består av fastigheten S:t Johannes 3:31 och ägs av den ekonomiska föreningen Kårtorps Fritidstuguförening (KFF). Föreningen upplåter nyttjanderätten av tomterna till föreningens medlemmar som själva äger byggnderna på dessa. All övrig mark, vägar och den del av Ensjön som ingår i fastigheten förvaltas av föreningen.

Inom området finns också andra föreningar och samfälligheter som t.ex. Kårtorps Idrottsförening (KIF) vilka arrangerar aktiviteter som fotbollstränning och midsommarfirande samt VA-samfälligheter vilka förser sina medlemmar med anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Kårtorp började bebyggas med fritidshus under 20-talet, då på hyrda tomter. Under åttiotalet bildades den nuvarande föreningsformen genom att föreningen köpte fastigheten och upplät nyttjanderätt till tomterna åt sina medlemmar via andelar.

Ägarbyten och andra förfrågningar

Föreningens medlemmar kan sälja sina andelar i föreningen med tillhörande hus på de respektive tomterna. Inför en sådan försäljning är det viktigt att föreningens styrelse kontaktas i förväg då överlåtelsen måste godkännas och registreras av föreningen för att gälla. Skicka ett mail till styrelsen@kartorp.se inför eventuell försäljning eller kontakta styrelsen enligt kontaktinformationen på medlemssidan.

Om du är spekulant på en tomt i Kårtorp och har frågor kan du kontakta föreningen via mail styrelsen@kartorp.se för mer information om vad det innebär att vara medlem och andelsägare i Kårtorp.

Förfrågningar om åtgärder på den mark föreningen förvaltar

Inga åtgärder får startas på den mark föreningens förvaltar – dvs utanför tomterna – innan detta godkänts av styrelsen. Skicka ett mail eller brev i god tid innan planerade aktiviteter för att få mer information om villkor, kostnader och godkännande.

Väl mött med dina frågor!