Välkommen till Kårtorp

Kårtorps fritidsstugeområde är vackert beläget vid Ensjön strax söder om Norrköping och består av 264 tomter inom en fastighet. Fastigheten förvaltas av den ekonomiska föreningen Kårtorps Fritidsstuguförening.

Området har en lång tradition från 20-talet då fritidshusägarna hyrde sina tomter från dåvarande markägaren Kårtorps gård. Under sjuttiotalet bildades föreningen för att köpa loss fastigheten.

Idag består området av en blandning av ursprungliga fritidshus och nybyggda hus som används både för fritidsboende och åretruntboende.

Föreningen äger även stora delar av Ensjön där vår egen badplats är belägen liksom den egna festplatsen med bland annat midsommarfirande och fotbollsskola på sommaren.